jOUSTAVAA JA ASIANTUNTEVAA TILITOIMISTOPALVELUA

Panostamme uusiin sähköisiin palveluihin, unohtamatta henkilökohtaisen palvelun merkitystä. Tavoitteenamme on löytää jokaiselle asiakkaalle heidän kokoonsa ja tarpeisiinsa mitoitettu palvelukokonaisuus ja tarjota tukea ja ohjausta taloushallinnon ja verotuksen kaikilla osa-alueilla.

TALOUSHALLINTO

Suunnittelemme yhdessä sinun ja yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivan palvelukokonaisuuden.

 • kirjanpito kuukausittain tai sovituissa jaksoissa, vähintään arvonlisäveron ilmoituskauden mukaan
 • saat tuloslaskelman ja taseen sekä muut sovitut raportit
 • hoidamme arvonlisävero- ja muut viranomaisilmoitukset puolestasi ja ilmoitamme maksun määrän, halutessasi hoidamme myös maksatuksen
 • myynti- ja/tai ostoreskontran hoito sähköisenä palveluna
 • tilikausittain tilinpäätös ja veroilmoitus
 • tilinpäätöspalaveri, verotuksen suunnittelu ja tilinpäätösanalyysi
 • tilintarkastukseen järjestäminen
 • budjetointi
 • johdon talousraportointi

Käytössämme olevat ohjelmistot toimivat pilvipalveluna, joten taloustiedot ovat helposti saatavissa ja palvelut joustavat tarpeiden mukaan.

​PROJEKTIEN TALOUSHALLINTO

Hyödynnätkö tuotekehityksessä tai liiketoimintasi kehittämisessä avustuksia? Tiedätkö mitkä kustannukset ovat rahoittajan hyväksymiä ja miten raportoida niin, että tilitykset hyväksytään?

Hoidamme projektien taloushallinnon, raportoinnin ja maksatushakemukset tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Meillä on usean vuoden kokemus projektien taloushallinnosta, rahoitushakemuksista, kustannustilityksistä ja -raportoinneista erityyppisille rahoittajille. 

Erilaisissa rahoitusohjelmissa on hyvinkin erityyppisiä sääntöjä ja raportointimalleja ja on tärkeää varmistua siitä, että projektin alusta alkaen tilinpito on järjestetty niin, että raportointi rahoittajalle onnistuu mahdollisimman helposti ja kustannustehokkaasti. Mikäli rahoittaja vaatii raportoinnille ulkopuolisen tilintarkastuksen,  huolehdimme vaivattomasti myös kustannustilitysten tilintarkastukset yhteistyöverkostomme kautta.

PALKKAHALLINTO

Hoidamme palkkahallintosi ajantasaisesti ja kustannustehokkaasti. Palkanlaskennan lisäksi autamme työsuhde- ja työehtosopimusasioissa.

 • palkanlaskenta ja halutessasi maksatus sovittujen palkkajaksojen mukaisesti
 • palkansaajakohtaiset palkkaerittelyt
 • palkkatodistukset
 • sv-päivärahahakemukset
 • palkkatukihakemukset
 • työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja halutessasi myös maksatus
 • jäsenmaksujen ja ulosoton käsittely
 • laskenta ja seuranta
 • tulorekisteri-ilmoittaminen

Tarvittaessa hoidamme myös työsopimusten laatimisen ja hallinnoinnin puolestasi. Palkanlaskennan ulkoistaminen on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä järkevää, koska silloin voidaan varmistaa palkanlaskennan jatkuvuus ilman huolia sijaistuksista. Palkanlaskijamme osallistuvat ajankohtaiskoulutuksiin ja pitävät aktiivisesti yllä ammattitaitoaan. Palkanlaskennan ammattilaisemme ovat aina yrityksesi käytettävissä.​

​ASIANTUNTIJAPALVELUT

VEROASIANTUNTEMUS

Autamme verosuunnittelussa, niin että yrityksen ja yrittäjän verotus huomioidaan kokonaisuutena. Avainasemassa on omistajan palkkatulon ja yrityksestä saatavan pääomatulon optimointi. Asiantuntevan verosuunnittelun avulla vältyt turhalta veronmaksulta.

Palvelut aloittavalle yrittäjälle

Konsultoimme yhtiömuodon valinnassa ja teemme kanssasi yrityksen perustamisasiakirjat. Saat myös neuvoja liiketoiminnan käynnistämiseen ja yritysjuridiikkaan, kuten rahoitusvaihtoehtoihin ja työnantajana toimimiseen. Samalla sovimme minkälainen palvelukokonaisuus sopii sinun yrityksellesi! 

Taloushallinnon tehostamispalvelu

Pyrimme tekemään taloushallinnosta mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta.  Käymme läpi kuinka liiketoiminnan tukitoiminnot kuten tilaukset, myynti, laskutus, ostot, reskontrat, varasto, työajan seuranta, palkkahallinto, HR hoidetaan yrityksessä tällä hetkellä. Kartoitamme siis yrityksenne prosessit ja työvaiheet sekä käytössänne olevat työkalut ja teemme ehdotuksen toiminnan tehostamisesta. 

Taloushallinnon tehostamispalvelun avulla voimme karsia turhia vaiheita ja päällekkäistä työtä sekä löytää parhaat mahdolliset työkalut ja toimintatavat yrityksenne tarpeisiin. Ehdotukseen sisältyy projektisuunnitelma ja laskelma toiminnan tehostamisesta aiheutuvasta säästöstä.

Muutostilanteet

Olemme kumppaninasi yritysjärjestelyissä ja omistajanvaihdoksissa. Autamme muutosten suunnittelussa  ja teemme yritysmuodonmuutoksiin liittyvät asiakirjat ja ilmoitukset viranomaisille. Tarvittaessa käytämme verkostossamme toimivia erityisasiantuntijoita.  Teemme yhteistyötä mm. tilintarkastusyhteisöjen ja lakiasiantuntijoiden kanssa.

Close Menu
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept